C/ Mayor 76, 1º | Telf. 964 23 67 06 | info@ucecastellon.com

En la Unió de Consumidors de Castelló, podràs rebre un tracte personalitzat, assessorament i informació sobre tots aquells dubtes que ens planteges en matèria de consum.

Per a açò t’oferim els següents serveis::

  • Informació i defensa els drets que assisteixen als consumidors. Per a açò, es disposa d’un servei d’assessorament jurídic que li permet realitzar qualsevol tipus de consulta, i que porta aparellat la tramitació de reclamacions per via extrajudicial i davant la Junta Arbitral de Consum, així com la interposició de denúncies i queixes davant els organismes competents.
  • Servei de defensa jurídica, mitjançant la interposició de demandes per via judicial a través del nostre gabinet jurídic.
  • Obtenció d’informes jurídics relatius a la compra o contractació de béns o serveis, de forma verbal o per escrit.
  • Participar – de forma gratuïta – en totes les activitats formatives i informatives organitzades per la Unió de Consumidors de Castelló.