C/ Mayor 76, 1º | Telf. 964 23 67 06 | info@ucecastellon.com
Reclamació contra la discoteca Quattro 40 per excés de l’aforament en nit de cap d’any

Durant la celebració de la passada nit de cap d’any molts joves (alguns d’ells menors) que havien adquirit prèviament la seva entrada per gaudir de la festa organitzada en la discoteca Quattro 40, es van veure impossibilitats d’accedir a l’establiment a causa d’un excés de l’aforament.

L’incident va requerir de la intervenció policial, la qual va presentar acta butlletí de denúncia dirigida a la Generalitat contra l’establiment per superar la capacitat màxima, ja que l’aforament permes per al recinte és de 300 persones, sent al voltant de 750 les entrades venudes anticipadament.

Tots aquells usuaris majors d’edat, o els pares adquirentes de les entrades en representació dels seus fills menors, que es van veure afectats per aquesta mala praxi de la discoteca, així com per la contractació associada a l’entrada del transport en bus hasta el recinte, han de cursar reclamació dirigida al Servei Territorial de Consum de Castelló perquè siguin reintegrats per les quantitats pagades. Per a això, des de la Unió de Consumidors de Castelló posem a la disposició dels afectats un model d’escrit de reclamació.

MODEL DE RECLAMACIÓ QUATTRO 40

Aquest model haurà de ser completat per l’afectat, emplenant els camps relatius a “DADES DEL RECLAMANT”, així com determinant la quantia exacta que va pagar en concepte d’entrad, i de bitllet d’autobús en el camp “PETICIÓ”. En cas que el servei de transport no s’hagués contractat, hauran d’eliminar-se les referències al mateix dels camps “PETICIÓ” i “DOCUMENTACIÓ QUE S’ADJUNTA”.

Una vegada emplenat i signat, haurà de ser presentat per duplicat (també els documents adjunts), en els Serveis Territorials de Comerç i Consum de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectrores Productius, Comerç i Treball, o en qualsevol Oficina Municipal d’Informació al Consumidor (OMIC) del seu municipi.

Comments are closed.