C/ Mayor 76, 1º | Telf. 964 23 67 06 | info@ucecastellon.com

Qui som?

La Unió de Consumidors de Castelló és una organització sense ànim de lucre que desenvolupa la seua activitat en l’àmbit de la província de Castelló des de l’any 1987.

L’associació desenvolupa les seues actuacions sobre la base d’allò que disposa l’article 51 de la Constitució Espanyola, és a dir, promoure la defensa dels consumidors i usuaris, vetlant perquè es protegisca la seguretat, la salut i els legítims interessos econòmics dels mateixos; duent a terme campanyes d’informació i educació.

Entre les finalitats de l’associació, es poden destacar els següents:

– Fomentar la realització d’una política global progressista per a la defensa dels drets i interessos dels consumidors i usuaris.
– Informar, educar i formar als ciutadans en matèria de consum.
– Arreplegar i canalitzar les reivindicacions dels castellonencs.
– Contribuir al desenvolupament de polítiques i actuacions que permeten la protecció del medi ambient i el consum responsable.
– Garantir l’efectiva protecció dels drets dels consumidors.

  • img
  • img
  • img
  • img

Per a dur a terme dites finalitats, la Unió de Consumidors de Castelló ha assumit la representació dels usuaris en diversos organismes de participació.

Així mateix, desenvolupa activitats dirigides a diversos col·lectius, especialment, aquells que disposen de menys possibilitats per a accedir a la informació.

A més, la Unió de Consumidors participa activament en els diferents mitjans de comunicació d’àmbit provincial i regional, per a difondre aquells aspectes que han de tenir en compte els consumidors i usuaris; denunciant – de forma sistemàtica – les irregularitats i incompliments de la normativa que protegeix els drets dels consumidors i usuaris.

També formem part de la Junta Arbitral de Consum de Castelló, intervenint en les reclamacions que es plantegen entre empresaris/professionals i consumidors: telefonia, compravenda o arrendament d’habitatges, problemes en la comunitat de veïns, assegurances, contractes bancaris, etc.

Finalment, des de l’associació es presta assessorament jurídic a tots els nostres associats, prestant-los la defensa jurídica que siga adequada en cada supòsit.