C/ Mayor 76, 1º | Telf. 964 23 67 06 | info@ucecastellon.com

A CASTELLÓ POT HAVER-HI MILERS D’AFECTATS PER AQUESTA PROBLEMÀTICA

La Unió de Consumidors de Castelló inicia una campanya d’informació per tots aquells que hagen estat inclosos en fitxers de morosos malgrat no reconèixer el deute

Read More

A pesar que la utilització dels serveis d’informació telefònica de números d’abonat (coneguts popularment com a “números 118”) ha caigut en els últims anys, i malgrat les sancions de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència a les empreses que empraven aquesta numeració de forma fraudulenta, les queixes dels usuaris que troben cobraments injustificats […]

Read More

Malgrat les grans mostres de satisfacció amb que s’ha acollit l’arribada de l’AVE a la nostra província, des de la Unió de Consumidors considerem que aquest nou servei no solucionarà els problemes de mobilitat que té actualment Castelló. Resulta curiós que, atenent als continguts de la pàgina web de RENFE en la qual es publiciten […]

Read More

Durant la celebració de la passada nit de cap d’any molts joves (alguns d’ells menors) que havien adquirit prèviament la seva entrada per gaudir de la festa organitzada en la discoteca Quattro 40, es van veure impossibilitats d’accedir a l’establiment a causa d’un excés de l’aforament. L’incident va requerir de la intervenció policial, la qual […]

Read More

COMENCEN LES TRADICIONALS REBAIXES D’HIVERN A pesar que s’han suprimit els períodes de rebaixes, desapareixent de la normativa qualsevol referència a l’existència de dues temporades de rebaixes (hivern i estiu), la veritat és que un gran quantitat de comerços segueixen mantenint aquesta promoció en un marc temporal pràcticament igual, aprofitant l’acceptació que sempre han tingut, […]

Read More

La Unió de Consumidors de Castelló, en interès d’un dels seus associats, va exercir acció de nul·litat per abusivitat de les clàusules relatives a la imposició de despeses i tributs a càrrec del prestatari hipotecari i de clàusula solc, contingudes en el préstec hipotecari subscrit pel consumidor amb l’entitat bancària Banc Bilbao Biscaia Argentaria (BBVA), […]

Read More

En atenció al creixent nombre de casos que estem atenent des de la Unió de Consumidors de Castelló en relació a les reclamacions per clàusules terra, i amb la finalitat d’aclarir i facilitar el procediment de les mateixes, passem a relatar  les actuacions prèvies i la documentació necessària per dur a terme aquesta reclamació.   […]

Read More

En atenció al creixent nombre de casos que estem atenent des de la Unió de Consumidors de Castelló en relació amb les reclamacions per despeses de constitució de la hipoteca, i amb la finalitat d'aclarir i facilitar la tramitació d'aquestes, passem a explicar les actuacions prèvies i la documentació necessària per dur a terme aquesta [...]
Read More