C/ Mayor 76, 1º | Telf. 964 23 67 06 | info@ucecastellon.com
La unió de consumidors informa dels consells a seguir en rebaixes

COMENCEN LES TRADICIONALS REBAIXES D’HIVERN

A pesar que s’han suprimit els períodes de rebaixes, desapareixent de la normativa qualsevol referència a l’existència de dues temporades de rebaixes (hivern i estiu), la veritat és que un gran quantitat de comerços segueixen mantenint aquesta promoció en un marc temporal pràcticament igual, aprofitant l’acceptació que sempre han tingut, encara que en alguns casos s’anticipen uns dies.

Per això, la Unió de Consumidors de Castelló vol divulgar entre els consumidors i usuaris aquells requisits que han de complir els establiments en rebaixes, les diferències amb altres tipus de vendes, i les recomanacions que han de tenir-se en compte.

En primer lloc, ha de destacar-se que –al contrari del que succeïa amb anterioritat- les rebaixes poden practicar-se en la temporada i amb la durada que decidisca l’empresari, d’acord amb l’únic criteri d’un major interès comercial. La durada de les rebaixes es decideix lliurement per cada comerciant.

Els productes rebaixats hauran d’haver estat inclosos amb anterioritat en l’oferta habitual de vendes, encara que ha desaparegut l’exigència que haguessin format part de les existències de l’establiment un mes abans de la data d’inici de la venda en rebaixes. En qualsevol cas, haurà d’especificar-se la durada i, si escau, els articles o sectors als quals afecta (quan, en aquest últim supòsit, no comprenga, almenys, la meitat dels articles posats a la venda).

Haurà de figurar amb claredat, en cadascun dels productes rebaixats, tant el preu anterior com el preu reduït.

Per tant, segueix vigent la prohibició de posar a la venda productes que hagin estat adquirits expressament amb aquesta fi, a fi de ser venuts a preu inferior a l’ordinari.

Així mateix, queda prohibit oferir com rebaixats productes deteriorats.

No cal confondre les rebaixes amb un altre tipus de vendes com els saldos, descomptes, liquidacions. Els saldos són articles que es venen més barats perquè el seu valor de mercat apareix manifestament disminuït a causa de la deterioració, desperfecte, desús o obsolescència dels mateixos. Les liquidacions es realitzen per tancament, canvi d’activitat de l’establiment etc. Les vendes en promoció o en oferta són aquelles destinades a potenciar la venda de certs productes o el desenvolupament d’un o diversos comerços o establiments. Els articles que vagin a comerciar-se com a productes en promoció podran adquirir-se amb aquesta exclusiva fi, encara que no podran estar deteriorats, ni tampoc ser de pitjor qualitat que els mateixos productes que vagin a ser objecte de futura oferta ordinària a preu normal.

Sent important recordar, en aquest sentit, que totes aquesta promocions, excepte en el cas de les vendes en liquidació, podran simultanejar-se en un mateix establiment comercial, sempre que existeixi la deguda separació entre elles i es respectin els deures d’informació

RECOMANACIONS A l’HORA D’ANAR DE REBAIXES

1.- Abans del començament de les rebaixes, han de comprovar-se els preus dels articles per comparar-los posteriorment amb els preus rebaixats, a fi de conèixer l’estalvi real i evitar enganys. Així mateix, pot verificar que l’article estava en exposició.

2.- El preu antic ha de figurar marcat en l’etiqueta al costat del preu rebaixat.

3.- Ha d’exigir-se la factura de compra, ja que és l’únic comprovant en cas de reclamació o de devolució.

4.- Recordi que en cas d’haver adquirit un producte defectuós té dret a la devolució de l’import total o a la reposició del producte en bones condicions.

5.- Exigeixi qualitat, la rebaixa del preu no implica una rebaixa de la qualitat. No oblidi que la rebaixa és un tipus de venda que implica una reducció dels marges comercials, no una reducció de la qualitat.

6.- Ha de tenir-se en compte que existeixen diferents tipus de vendes en promoció que poden coexistir al mateix temps.

7.- Davant qualsevol irregularitat sol·licitar la fulla de reclamacions.

Comments are closed.