C/ Mayor 76, 1º | Telf. 964 23 67 06 | info@ucecastellon.com

El transportista és responsable del mal ocasionat per retards en el transport aeri de passatgers, equipatge o càrrega. No obstant això, el transportista no serà responsable del mal ocasionat per retard si prova que ell i els seus dependents i agents van adoptar totes les mesures que eren raonablement necessàries per a evitar el mal o que els va anar impossible, a un i a uns altres, adoptar aquestes mesures, limitant-se la responsabilitat del transportista a 4.150 drets especials de gir per passatger.

Comments are closed.