C/ Mayor 76, 1º | Telf. 964 23 67 06 | info@ucecastellon.com
Documentació necessària per interposar demanda per despeses de préstec hipotecari i document per a reclamació prèvia

En atenció al creixent nombre de casos que estem atenent des de la Unió de Consumidors de Castelló en relació amb les reclamacions per despeses de constitució de la hipoteca, i amb la finalitat d’aclarir i facilitar la tramitació d’aquestes, passem a explicar les actuacions prèvies i la documentació necessària per dur a terme aquesta reclamació.

 

1º) En primer lloc ha de dirigir-se al servei d’atenció al client de l’entitat bancària amb la qual s’ha subscrit el préstec hipotecari, a fi de reclamar les quantitats abonades indegudament per despeses i impostos derivats de l’atorgament i concessió del préstec. S’adjunta documento tipus de reclamació de despeses hipotecàries, que haurà de ser emplenat i presentat davant l’entitat, acompanyant-ho amb còpia del DNI i adjuntant també fotocopia de les despeses assumides (factures de notaria i registre de la propietat, factura de gestoria per despeses de tramitació, factura relacionada amb la taxació efectuada, justificant del pagament de la comissió d’obertura):

 

 

2º) Una vegada l’entitat bancària hage emès contestació a la reclamació prèvia, en cas de ser negativa, o transcorregut un termini de dos mesos sense haver rebut contestació per part de l’entitat, podran els consumidors interposar demanda i acudir a la via judicial. Per a la interposició de la demanda, serà necessari aportar la següent documentació:

 

  1. a) Escriptura del préstec hipotecari (o compravenda amb subrogació i modificació, ampliació o novació).
  2. b) Factures de Notaria i Registre de la Propietat.
  3. c) Factures de Gestoria per despeses de tramitació.
  4. d) Justificant del pagament de la comissió d’obertura.
  5. i) Factura de la taxació de l’immoble.
  6. i) Reclamació prèvia davant el Banc.
  7. f) Contestació del Banc, si escau, a la reclamació prèvia presentada.

Comments are closed.