C/ Mayor 76, 1º | Telf. 964 23 67 06 | info@ucecastellon.com

Els contractes de crèdit vinculats serveixen per a finançar exclusivament compres o prestacions de serveis específics i tots dos contractes constitueixen una unitat comercial.

El consumidor, a més de poder exercitar els drets que li corresponen enfront del proveïdor dels béns o serveis adquirits mitjançant un contracte de crèdit vinculat, podrà exercitar aquests mateixos drets enfront del prestador, sempre que:

  1. Els béns o serveis objecte del contracte no hagen sigut entregats en tot o en part, o no siguen conforme als pactes en el contracte.
  2. El consumidor haja reclamat judicial o extrajudicialment, per qualsevol mig acreditat en dret, contra el proveïdor i no haja obtingut satisfacció.

Comments are closed.