C/ Mayor 76, 1º | Telf. 964 23 67 06 | info@ucecastellon.com
Celebració d’Halloween

Des de la Unió de Consumidors es vol donar una sèrie de recomanacions de cara a la celebració d’Halloween, atès que en nombrosos comerços es posen aquests dies a la venda diversos disfresses i complements que, lògicament, han de comptar amb les suficients garanties de seguretat.

En primer lloc, les disfresses per a menors de 14 anys es consideren joguines, per la qual cosa han de complir amb el Reial decret 1205/2011, de 26 d’agost, sobre seguretat de les joguines; en concret, les etiquetes i les instruccions (redactades –com a mínim- en castellà) hauran d’alertar als usuaris o als seus supervisors dels perills inherents a les joguines i els riscos de danys que comporti el seu ús i indicar com evitar-los, constant la marca CE, així com la raó social i el domicili del fabricador.

En qualsevol cas, és molt important que els nens petits no tinguin a la seva disposició articles que puguin representar un perill d’asfíxia com, per exemple, aquelles que tinguin cordons en el coll o que incorporin peces molt petites que es puguin empassar.

En el cas del maquillatge, els pares han d’assegurar-se que el producte ha passat els controls necessaris per evitar possibles reaccions al·lèrgiques, optant per marques de prestigi.

Les disfresses utilitzades per persones majors sempre han de complir l’etiquetatge de les peces tèxtils, indicant nom, adreça i el NIF del fabricador, comerciant o importador, nombre de registre industrial en el cas de peces fabricades a Espanya i composició del producte. Quant a les perruques, hauran d’estar fabricades amb materials resistents al foc.

Cal exigir el tiquet o factura de compra, conservant la publicitat. Si el producte és defectuós o no s’ajusta a la promoció publicitada, s’ha d’interposar la corresponent reclamació en la tenda on es va adquirir a través de la Fulla de Reclamacions. Sent recomanable preguntar abans d’efectuar la compra si és possible la devolució i en quines condicions.

De totes maneres, també volem recordar la possibilitat que la disfressa es confeccioni manualment a casa per tota la família, com un joc més.

Finalment, des de la Unió de Consumidors instem a l’administració al fet que augmenti els controls en aquestes dates d’aquest tipus de productes per evitar riscos als consumidors.

Comments are closed.