C/ Mayor 76, 1º | Telf. 964 23 67 06 | info@ucecastellon.com
Cancel·lacions de vols per Ryanair

La Unió de Consumidors de Castelló recorda que la normativa comunitària estableix que, en els supòsits de cancel·lació d’un vol, les companyies aèries han de, o bé reemborsar el preu del bitllet en el termini de set dies, o bé procedir a la conducció del passatger fins a la destinació final en condicions de transport comparables, el més ràpidament possible o en una data posterior que convinga al passatger, en funció dels seients disponibles. Donant-se prioritat al transport de persones amb mobilitat reduïda i als seus acompanyants.

A més, en el cas que la cancel·lació es comunique en els 14 dies anteriors al vol programat, el viatger pot sol·licitar una compensació econòmica que, atenent a la distància que es recórrega, oscil·la entre 250 i 600 euros.

Així mateix, es pot reclamar una altra quantitat pels danys i perjudicis ocasionats, fins i tot morals, en aquells casos en els quals la cancel·lació comporte perjudicis addicionals (p.e., impossibilitat de gaudir de les vacances o d’utilitzar altres vols d’enllaç amb bitllets ja comprats, etc.). Tenint en compte que, atenent a la nostra experiència, la companyia aèria no sol atendre aquest tipus de compensacions, per la qual cosa en aqueix cas és probable que haja de presentar-se una demanda judicial1.

1 El Jutjat Mercantil nº1 de Castelló va estimar fa uns anys una demanda interposada per la Unió de Consumidors de Castelló en representació de quatre associats, en reclamació d’una indemnització per la cancel·lació de diversos vols de la companyia AIR FRANCE. Ja que, en el mateix aeroport el dia i hora assenyalats per a la partida (23:20 pm), a fi de realitzar el trajecte aeri entre PARIS-JOHANNESBURG (Sud-àfrica), se’ls va comunicar als reclamants que el vol havia sigut cancel·lat, adduint problemes tècnics,

Des de la Unió de Consumidors de Castelló es recorda a tots els passatgers afectats per la cancel·lació del seu vol que, amb independència que formulen la reclamació davant la companyia aèria quan se’ls notifique la cancel·lació A TRAVÉS D’UN MITJÀ QUE PERMETA LA SEUA CONSTÀNCIA PER ESCRIT (allò recomanable en el cas de RYANAIR és un correu electrònic amb justificant de recepció), guarden les factures corresponents a totes les despeses que se’ls haja ocasionat.

però sense especificar més detalls, eixint finalment en un altre vol a les 11:30 am del dia següent, és a dir, amb un retard de dotze hores, provocant que perderen l’enllaç amb un avió d’una companyia diferent que havia de portar-los a la seua destinació final en un altre país africà, donant lloc al fet que hagueren d’adquirir nous bitllets d’aqueix segon vol.

Ja en el viatge de tornada, van patir novament una altra cancel·lació del vol que havia de realitzar el trajecte PARIS-VALÈNCIA de AIR FRANCE, veient-se obligats a romandre en l’aeroport Charles de Gaulle durant dotze hores.

Exercitant-se davant el Jutjat una acció derivada d’allò establert en el Reglament (CE) nº261/2004, pel qual s’estableixen normes comunes sobre compensació i assistència als passatgers aeris en cas de denegació i embarque i de cancel·lació o gran retard en els vols, on s’estableix una compensació per cancel·lació de 250€ a cada passatger per a vols de fins a 1.500 Km i de 600€ a cada passatger per a altres vols que superen els 3.500 Km; sol·licitant-se altres quantitats sobre la base del que es disposa en el Codi Civil pels perjudicis ocasionats i els danys morals patits.

La sentència dictada va acollir totes les pretensions formulades pels nostres associats sobre la base de la normativa europea vigent en aquesta matèria, condemnant a AIR FRANCE al pagament de 600€ a cada passatger per la cancel·lació del primer vol, més altres 534 ́86€ pels bitllets adquirits a causa de la pèrdua del vol d’enllaç entre Sud-àfrica i un altre país africà, més altres 500€ a cada passatger en concepte de danys morals pels trastorns patits, més altres 250€ a cada passatger per la cancel·lació del vol PARIS-VALÈNCIA; 5.934 ́86€ en total. Destacant-se en la resolució judicial que les companyies aèries només estan eximides de responsabilitat en determinats suposats que comprometen la seguretat del vol i que, a més, han d’acreditar-se; admetent, d’altra banda, que resulta adequat concedir una indemnització per danys morals ja que el retard va impedir als viatgers assistir a una celebració familiar.

Comments are closed.