C/ Mayor 76, 1º | Telf. 964 23 67 06 | info@ucecastellon.com

A CASTELLÓ POT HAVER-HI MILERS D’AFECTATS PER AQUESTA PROBLEMÀTICA
LA UNIÓ DE CONSUMIDORS DE CASTELLÓ INICIA UNA CAMPANYA D’INFORMACIÓ PER TOTS AQUELLS QUE HAGEN ESTAT INCLOSOS EN FITXERS DE MOROSOS MALGRAT NO RECONÈIXER EL DEUTE

En una sentència dictada pel Tribunal Suprem en data 28 de març de 2018 es condemna a una empresa de gestió de cobraments a indemnitzar a una consumidora per import de 10.000€ en concepte de danys morals, per haver estat inclosa en un fitxer de morosos malgrat tractar-se d’un crèdit discutit.

Com assenyala el Tribunal Suprem, “quan es tracta de fitxers relatius al compliment d’obligacions dineraries, el deute ha de ser a més de vençut i exigible, cert, és a dir, inequívoc, indubtable, sent necessari a més el previ requeriment de pagament. Per tal raó, no cal incloure en aquests registres dades personals per raó de deutes incerts, dubtosos, no pacífics o sotmesos a litigi. Perquè concorregue aquesta circumstància en el deute, que exclogue la justificació de la inclusió de les dades personals en el registre de morosos, n’hi ha prou que aparegui un principi de prova documental que contradigui la seva existència o certesa”, advertint a més el TS que la inclusió en els registres de morosos no pot constituir una pressió il·legítima perquè els clients paguen deutes controvertits.

Per tant, i tenint en compte que la nostra associació rep totes les setmanes consultes d’aquest tipus, sobre la base que a la província de Castelló pot haver-hi al voltant de 50.000 persones inscrites en un fitxer de morositat, des de la Unió de Consumidors de Castelló es va a iniciar una campanya d’informació dirigida a tots els possibles afectats per aquestes pràctiques abusives, especialment, en el sector de les telecomunicacions.

A més, es va a crear un canal de recollida de tots aquells casos que es troben en la situació descrita, a fi d’aconsellar els tràmits a seguir i iniciar el procés de reclamació.

Des de la Unió de Consumidors es recorda que, davant qualsevol discrepància amb una factura, RESULTA IMPRESCINDIBLE RECLAMAR PER UN MITJÀ QUE ENS PERMETA TENIR CONSTÀNCIA DE LA NOSTRA DISCONFORMITAT, per exemple, en el sector de les telecomunicacions, sol·licitant un nombre de referència de la reclamació.

En qualsevol cas, MAI HEM DE DEIXAR PASSAR EL TEMPS SENSE FER RÉS, o deixar d’abonar la factura sense reclamar al mateix temps.

Comments are closed.