C/ Mayor 76, 1º | Telf. 964 23 67 06 | info@ucecastellon.com

En virtut de l’acord pres per la Junta Directiva de la Unió de Consumidors de Castelló, s’ha convocat Assemblea General Ordinaria de l’Associació per al proper dia 6 d’abril de 2022 a les 18 hores, amb el següent Ordre del Dia:
Constitució de la Taula.

  1. Informe de la Gestió de la Junta Directiva i aprovació, si escau.
  2. Informe dels comptes i aprovació, si escau.
  3. Proposta d’activitats per a aquest exercici i aprovació pressupost2022.
  4. Renovació de la Junta Directiva.
  5. Precs i preguntes.

Comments are closed.