C/ Mayor 76, 1º | Telf. 964 23 67 06 | info@ucecastellon.com

NOTÍCIES DESTACADES

UNIÓ DE CONSUMIDORS DE CASTELLÓ

La Unió de Consumidors de Castelló és una organització sense ànim de lucre que desenvolupa la seua activitat en l’àmbit de la província de Castelló des de l’any 1987.

L’associació desenvolupa les seues actuacions sobre la base d’allò que disposa l’article 51 de la Constitució Espanyola, és a dir, promoure la defensa dels consumidors i usuaris, vetlant perquè es protegisca la seguretat, la salut i els legítims interessos econòmics dels mateixos; duent a terme campanyes d’informació i educació.

ÚLTIMES NOTÍCIES

NEWSLETTER

Escriu el teu nom i adreça de correu electrònic per a subscriure, i rebre notificacions de noves actualitzacions per correu.